YemekX Logo
Şehir
İstanbul
Ara
Ana Sayfa
Ara
Ara
Aralık
Facebook
Twitter
Ara
Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar ve Onay

İş bu Sözleşme’nin konusu www.YemekX.com üyesi olabilmek için internet adresindeki (Kısaca YemekX olarak anılacaktır) YemekX Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmeniz gerekmektedir. İnternet üzerinden İş bu Sözleşme konusu siparişi verecek kişi (Kısaca Kullanıcı olarak anılacaktır.) kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren YemekX Kullanıcı Sözleşmesine uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.


2. Hizmetlerin Tanımı

YemekX, Sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamı yoluyla hem YemekX internet sitesi üzerinden hem de üye restoranların kendi internet siteleri üzerinden aynı şifre ile yemek siparişi verme imkanı sunar.


3. YemekX Üyelik Sistemi

3.1. YemekX üyesi bir 'e-posta' adresi ve kendi belirleyeceği 'şifre'ye sahip olur.
3.2. 'E-Posta' adresi üyeye özeldir ve aynı 'e-posta' adresi ile ikinci bir üyelik oluşturmak imkansızdır.
3.3. 'Şifre' sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamıyle kullanıcının sorumluluğundadır. YemekX, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
3.4. YemekX kullanıcıyı sadece kendi bölgesinde olan ve yararlanabildiği promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar eder. YemekX kullanıcı bilgisini, eğer kullanıcı bir restoranın kendi web sitesi üzerinden YemekX üyesi olduysa sadece o restoran ile paylaşabilir onun dışında kesinlikle üçüncü parti şirketlerle paylaşmaz, telefon numarası, paket servisi yapan restoranla siparişin daha çabuk ve doğru teslimi ile ilgili olarak paylaşılabilir veya üçüncü parti şirketler adına e-posta gönderimi yapamaz.
3.5. Kullanıcının YemekX üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için e-posta adresini ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem YemekX'e 'login' olmak şeklinde tanımlanmıştır.


4. Üye'nin Yükümlülükleri

4.1. Üye YemekX servislerinden yararlandığı sırada,
4.1.1 Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
4.1.2. YemekX tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının YemekX'e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,
4.1.3. YemekX servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, YemekX ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve YemekX'in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
4.1.4. Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan YemekX'in sorumlu olmayacağını,
4.1.5. YemekX'de sunulan hizmetlere YemekX tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda YemekX'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
4.1.6. Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü YemekX‘in sorumlu olmayacağını,
4.1.7. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
4.1.8. Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
4.1.9. Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
4.1.10. Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
4.1.11. Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
4.1.12. Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
4.1.13. Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
4.1.14. YemekX servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı YemekX'den tazminat talep etmemeyi,
4.1.15. YemekX‘den izin almadan YemekX servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
4.1.16. YemekX'in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
4.1.17. Kurallara aykırı davrandığı takdirde YemekX'in gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
4.1.18. YemekX'in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
4.1.19. Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
4.1.20. Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
4.1.21. Üye 'Kullanıcı' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
4.1.22. Müşteriler mal teslimi sırasında servisin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
4.1.23. Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Sanal Merkez adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.


5. YemekX'e verilen yetkiler

5.1. YemekX herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
5.2. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı YemekX‘in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
5.3. E-Posta adresi ve şifresi YemekX tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. YemekX, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
5.4. YemekX, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
5.5. YemekX üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği peryotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı YemekX sorumlu tutulmayacaktır.
5.6. YemekX kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
5.7. YemekX‘in satışları, kendi bünyesinde bulundurduğu firmaların menülerinin o anki mevcudiyetiyle sınırlıdır. YemekX ilgili restoranda bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin internet sitesinde teşhir edilmesiyle YemekX ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.
5.8. YemekX’de ve üye restoranların kendi internet sitelerinde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü YemekX'de sanal restoranları bulunan firmalara aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde YemekX bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
5.9. YemekX, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden YemekX'in sorumlu olmadığını kabul eder.
5.10. YemekX, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
5.11. YemekX üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. YemekX ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.


6. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması:

Kullanıcılar yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.


7. Vergilendirme:

Bu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler YemekX‘in sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.


8. Ürün Teslimatı:

Restoranlar tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde Kullanıcı sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu yemekler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.


9. Ürün İadesi:

9.1. Ücret iadesi aşağıdaki şartların varlığı halinde yapılmaktadır:

9.1.1. Siparişin restorana iletilmediği, siparişin restorana iletilmiş olup da restoran tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen restoranın iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcının talebi üzerine yapılan iptal durumunda;
9.1.2. Sipariş verilen ürünlerin restoranda bir kısmının ya da tamamının mevcut olmaması nedeniyle verilen siparişin bir kısmının ya da tamamının iptali durumunda;
9.1.3. Kullanıcının adresinin restoranın gönderim alanı dışında olması nedeniyle yapılan iptal durumunda;
9.1.4. Restorana sipariş iletilememesi nedeniyle yapılan iptal durumunda;
9.1.5. Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle restoranın onayının alınmasının akabinde yapılan iptal durumunda;
9.1.6. Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda restoranın onayı üzerine yapılan iptal durumunda;
9.1.7. Ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, YemekX’in bünyesinde bulundurduğu restoranlar tarafından yapılmaktadır. YemekX, restoranlar tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.


10. YemekX kayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda YemekX'in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten YemekX kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


11. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.


12. Gizlilik

Tarafların her biri Sözleşme dolayısı ile diğer taraftan edinmiş oldukları her türlü bilgi ve belgeyi gizli bilgi ve ticari sır olarak kabul etmeyi, karşı tarafın yazılı izni olmadan, kanuni zorunluluklar hariç hiçbir kişi, kurum ve kuruluşla paylaşmamayı, çalışanlarının da bu yükümlülüklere aynen riayet etmesini sağlayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi bu maddede yer alan yükümlülüğün sona ermesi anlamına gelmez.


13. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


14. Yürürlük

Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.


15. Fesih

YemekX dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulanamaz olduğunda, Sözleşmenin geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalmaya ve geçerli olmaya devam eder.

Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, YemekX’in sözleşme ile sınırlandırılamayacak veya kaldırılamayacak nitelikteki yasal haklarını etkilemez.

Bu Sözleşme, 15 (onbeş) madde’den ibarettir.


Apple Store
Google Play Store

YemekX - Online Yemek Siparişi © 2014 - 2021

ACIBADEM